Vinyl Powdered Gloves - Box of 100 - Size - Medium - PPE

  • £7.00 ex VAT
  • £8.40 inc VAT
Vinyl Powdered Box of 100 Medium
-
+
Brand: Vernacare
SKU: GLO150